Wybór terminu wizyty

Wybierz termin wizyty:Jacek Więcek

specjalista położnictwa i ginekologii specjalista perinatologii specjalista endokrynologii


Opis:

Dr n. med. Jacek Więcek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o specjalności położnictwo i ginekologia. W swojej pracy zawodowej stawia na rozwój i ciągłe poszerzanie kompetencji, czego potwierdzeniem są ukończone szkolenia, certyfikaty, publikacje naukowe oraz członkostwo w organizacjach branżowych.

Zawodowo specjalizuje się w diagnostyce prenatalnej, medycynie matczyno-płodowej i endokrynologii ginekologicznej.

Podstawowe informacje:
studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ukończone w 2004 roku
specjalista położnictwa i ginekologii
członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
członek ISOUG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology)
posiadacz międzynarodowych certyfikatów Fetal Medicine Foundation uprawniających do wykonywania badań prenatalnych
współautor kilkunastu publikacji naukowych z dziedziny diagnostyki prenatalnej i ginekologii
szczególne zainteresowania zawodowe: diagnostyka prenatalna, medycyna matczyno-płodowa, endokrynologia ginekologiczna


Lokalizacja:

Ozimska 53

Opole, 45-069